מוצרי הניקיון של בתי המלון


נוזל רצפות מרוכז עד פי 4 מנוזל רצפות רגיל 
1 ליטר
*לבחירה יש לגלול מטה* 
נוזל הכביסה שמבצע 4 פעולות באחת
1.2 ליטר
*לבחירה יש לגלול מטה*