נוזל רצפות מרוכז - 1 ליטר

נוזל רצפות מרוכז עד פי 4 מנוזל רצפות רגיל 
1 ליטר

- - - - - - - - - - - - - -